Sozvočenja 2016

sozvocenja_2016_grand-1

ZVONKOST IN SONORNOST

vodja skupine: Petra Jerič
klavir: Gašper Jereb
sopran: Melanija Markovič

avtorica sporeda: Petra Jerič

*Katarina Pustinek Rakar (1979): MARIJA ZIBLJE JEZUSA (ljudsko besedilo, zapisal F.Štrekelj)

*Andrej Makor (1987): PRAV PO PRSTIH (Marko Margon)

*Patrick Quaggiato (1983): POGOVOR Z LJUBICO  (tržaška ljudska)

*Fryderyk Chopin (1810–1849), Ilya F. Tymenev (1855–1927)/Gašper Jereb (1985): ŽAL,  improvizacija na Etudo op. 10 št.3 (M. Józefowicz)

Obrazložitev teme (avtorica obrazložitve: Petra Jerič):
Nocojšnje skladbe so bile izbrane iz repertoarja posvečenega Gorenjskemu oktetu in sopranistki Melaniji Markovič. Sodelovanje se je začelo s pripravo na Božični koncert, kjer smo za izvedbo ene od skladb potrebovali sopranistko. Odziv publike in skladateljev je bil odličen, kar lahko vidimo tudi pri izbiri sledečih skladb, ki so bile po tem koncertu napisane prav za ta sestav. V skladbah želimo poudariti to protiutež med sonornostjo moškega sestava in zvonkim ženskim glasom, ki skozi skladbo Marija ziblje Jezusa v priredbi Katarine Pustinek Rakar orisuje skrbno mamo, ki Prav po prstih (Andreja Makorja) prihiti do svoje punčke, ji v mesečini poljubi lička in jo zaziblje v srebrni zibeli. Kasneje v skladbi Pogovor z ljubico(Patricka Quaggiata) opisuje začetek ustvarjanja skupnega življenja, dvorjenje njenega dragega in svojo misel izpoje v zadnji skladbi Žal v priredbi Gašperja Jereba, kjer se spominja lepih mladih dni in se zave minljivosti ljubezni.

Sozvočenja 2016 Gorenjska

Scroll to Top